Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lichtwerkers: 19 kenmerken en gaven

Illuminate Body, Mind And Soul.

lichtwerkers

Lichtwerkers zijn personen met aangeboren spirituele gaven en een diep verlangen om licht en liefde in de wereld te verspreiden. In dit artikel lees je over de verschillende kenmerken en gaven van lichtwerkers en hoe je deze bijzondere talenten als lichtwerker zelf kunt inzetten in het dagelijks leven.

Wat is een lichtwerker?

Een lichtwerker is een term die verwijst naar een spirituele ziel met een diep verlangen naar een wereld waarin licht en liefde de boventoon voeren. Niet elke lichtwerker is zich bewust van zijn of haar gaven. De eerste stap is dan ook bewustwording en het aangaan van het proces van spiritueel ontwaken.

In deze fase wordt de lichtwerker herinnerd aan wie hij of zij echt is: een ziel op aarde met een streven naar het verhogen van de trillingsfrequenties om een gevoel van vrede, harmonie en genezing op de wereld te brengen. Deze fase is niet altijd even gemakkelijk, want het vraagt een dosis moed om oud zeer te erkennen en en te helen en dit is zeker niet de makkelijkste weg.

“Sometimes the universe turns off all the lights so we have no choice but to find our own.” ― Rebecca Campbell

Wat je ervoor terugkrijgt is wat ons betreft van onschatbare waarde. Je leert jezelf en anderen op zielsniveau kennen waardoor je diepe en liefdevolle relaties kunt aangaan. Je kijk op de wereld veranderd en je maakt keuzes die zorgen voor veel meer vervulling.

De missie en het ‘werk’ van lichtwerkers

Als de lichtwerker de connectie met het hart heeft hersteld en een diepgaande verbinding ervaart met het universum, is de kans groot dat de lichtwerker actief wilt gaan bijdragen aan positieve veranderingen in de wereld. Dit hoeft trouwens niet altijd groot of zichtbaar te zijn.

In wezen gaat het erom dat lichtwerkers hun ware aard hervinden en zo van nature hun licht uitstralen, waar ze ook zijn. Lichtwerkers hebben unieke eigenschappen zoals een hoog niveau van empathie, intuïtie en compassie die hun spirituele reis naar een hoger bewustzijn ondersteunen. Zodra ze deze kenmerken hebben omgezet in persoonlijke kracht, kunnen ze deze gebruiken om anderen te helpen.

Kenmerken van lichtwerkers

Lichtwerkers hebben vaak een unieke combinatie van persoonlijkheidskenmerken en spirituele eigenschappen, waaronder:

1. Hoge intuïtie en gevoeligheid

Een sterke intuïtie en gevoeligheid voor energieën en vibraties.

2. Sterk empatisch vermogen

Een hoog empathisch vermogen om de emoties en behoeften van anderen aan te voelen.

3. Compassie en mededogen

Een diep gevoel van compassie en mededogen voor anderen en de wereld om hen heen.

4. Spiritueel aangelegd

Een (vaak vanaf kinds af aan) verbinding met hogere dimensies of spirituele bronnen van kennis en wijsheid.

5. Moeite met grenzen bewaken

Door hun gevoeligheid voor de energieën van andere mensen, hebben lichtwerkers soms moeite om hun eigen energieveld en grenzen te bewaken.

6. Creatief en kunstzinnig

Een intuïtieve neiging tot creativiteit, kunst, schrijven of andere expressievormen.

7. Behulpzaam

Een innerlijke drang om anderen te helpen en bij te dragen aan positieve veranderingen in de wereld.

8. Gevoel van missie

Vaak hebben lichtwerkers een innerlijk gevoel van missie of doel in het leven, dat gericht is op het dienen van anderen en het verhogen van het collectieve bewustzijn.

9. Een sterke verbinding met de natuur en haar cycli

Zich aangetrokken voelen tot de schoonheid en het mysterie van de natuur en zich ook sterk verbonden voelen met de natuur en cycli in zichzelf.

10. Idealistisch

Een van de kernmerken van lichtwerkers is een verlangen naar harmonie en eenheid tussen alle wezens en het universum.

11. Helend vermogen

Een vermogen om te genezen en te troosten, zowel fysiek als emotioneel door hun compassie en helende energie.

12. Behoefte aan terugtrekken

Lichtwerkers hebben vaak een behoefte aan stilte en reflectie om prikkels te verwerken en hun innerlijke licht te voeden en te versterken.

13. Natuurlijk vermogen tot verbinding met anderen

Een natuurlijk vermogen om verbindingen te leggen en relaties te bouwen met anderen.

14. Inspirerend en motiverend

Lichtwerkers hebben vaak het talent om anderen te inspireren en te motiveren, door hun positieve energie en inzicht in de spirituele reis. Ze moedigen anderen aan om hun volledige potentieel te bereiken en te leven vanuit hun ware essentie.

15. Verwonderd en dankbaar

Een oprechte nieuwsgierigheid naar het leven en een diep respect voor de schoonheid van het bestaan, waardoor lichtwerkers het leven met een open hart benaderen.

16. Open minded

Een vermogen om te zien wat anderen niet zien en zo een brug te slaan en nieuwe perspectieven te bieden.

17. Bemiddelend

Lichtwerkers kunnen gevoelig zijn voor geweld en agressie. Ze zijn van nature geneigd om conflicten op te lossen door middel van vrede, liefde en begrip

18. Hoogsensitief

Een van de veelvoorkomende kenmerken van lichtwerkers is hoogsensitiviteit. Ze zijn vaak zeer gevoelig voor prikkels, emoties en energieën van anderen waardoor ze diep kunnen worden geraakt door de wereld om hen heen. Deze diepe belevingswereld kan zowel uitdagend als inspirerend zijn.

19. Het gevoel anders te zijn

Vaak hebben lichtwerkers het gevoel hebben anders te zijn dan anderen, alsof ze niet helemaal passen in de conventionele manier van leven en denken. Ze kunnen zich eenzaam voelen, maar zijn ook in staat om hun eigen pad te volgen en hun unieke bijdrage aan de wereld te leveren. Wanneer hier bewust mee wordt omgegaan, kan dit zelfs hun grootste kracht worden.

Group 6 CopyCreated with Sketch.

Inschrijven nieuwsbrief

Laat jouw gegevens hier achter en wij doen de rest.
Maandelijks zal je op de hoogte gehouden worden.